Na Topie Dom pasywny

Dom pasywny

Dom pasywny

Okna do domów pasywnych. Dostosowane do najwyższych wymogów w zakresie izolacji termicznej.
Coraz ważniejsze stają się energooszczędne metody budowlane. Najbardziej energooszczędną formą budynku jest dziś dom pasywny: zużywa on maksymalnie rocznie 15 kWh energii grzewczej na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej, co odpowiada 1,5 litra oleju opałowego rocznie. Oznacza to, że wymaga on o 90 procent mniej ciepła niż konwencjonalny budynek z rynku wtórnego i o 75 procent mniej niż przeciętny budynek z rynku pierwotnego. Ta wysoka efektywność energetyczna wynika z połączenia genialnej wielokomorowej konstrukcji okien, hermetycznej konstrukcji  potrójnego szklenia, kontrolowanej wentylacji z odzyskiem ciepła i pasywnym wykorzystaniem promieniowania słonecznego - konwencjonalne ogrzewanie nie jest już konieczne. Nieograniczony projekt  architektoniczny (tyczy się to także okien) i ciągły dostęp świeżego powietrza, sprawiają, że dom pasywny zapewnia komfortową atmosferę do mieszkania. Podczas gdy kiedyś kształt okien był ograniczony, a widok profilu masywny. Obecnie został on zastąpiony przez inteligentne konstrukcje z wąskimi profilami i większą powierzchnią przeszklenia, co daje indywidualne możliwości projektowe i większy dostęp ciepła słonecznego.
Dom pasywny to jasno zdefiniowany standard z wyznaczonymi wartościami granicznymi. Producenci muszą wykazać te wskaźniki dla standardu domu pasywnego poprzez certyfikację swoich produktów jako odpowiednich dla domu pasywnego. Znaczące w procesie certyfikacji okien do domów pasywnych są Instytut Domów Pasywnych Dr Feista i ift ( Instytut ds. technologii okiennej) w Rosenheim. Jaka jest różnica w certyfikacji tych instytutów? A co ich łączy?
Instytut Dr Feista opublikował Dyrektywę o Domach Pasywnych w 1992 r., Dyrektywa ift WA- 15/2 pochodzi z 2011 r. Oba instytuty określają wartość współczynnika przenikania ciepła ramy okiennej (wartość Uf) poprzez obliczenie zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 10077- 2 – przy użyciu różnych programów. Oprócz obliczenia wartości, ift oferuje również pomiar tzw. metodą Hotbox, w której badane okno jest montowane pomiędzy dwiema komorami o różnej regulacji temperatur. Wartość zmierzona w ten sposób jest z reguły bardziej zbliżona do realnej niż wartość obliczona, ponieważ zawsze zakłada margines bezpieczeństwa. Instytut Dr Feista poddaje testom cały budynek, ift bierze pod uwagę tylko okno.
Generalnie rzecz biorąc: oba instytuty zakładają jako całkowity współczynnik przenikania ciepła (całkowitą wartość Uw) nie więcej niż 0,8 dla certyfikacji okien i fasad szklanych. Oba certyfikaty poświadczają, że okno jest odpowiednie dla domów pasywnych i tym samym są zapewnieniem dla producentów okien, architektów i właścicieli budynków.
Szczególnie w przypadku domu pasywnego bardzo ważne jest profesjonalne doradztwo i prawidłowy montaż okien. Dlatego w przypadku pytań i wątpliwości, warto skonsultować się z wykwalifikowanym producentem okien.

Powrót do przeglądu