Aktuleno & Mediji Internacionalni sajmovi

Profine grupa predstavlja svoj asortiman na mnogim međunarodnim sajmovima građevine i prozora. Neposredno pored graditelja, arhitekata i proizvođača prozora, kako bismo što prije mogli identificirati sve potrebe.

Ovdje su sljedeći datumi naših nastupa na sajmovima:

  • Trenutno nema objavljenih poruka.