Teme & Trendovi Ušteda energije

Ušteda troškova grijanja i energije sa novim PVC prozorima

Ušteda troškova grijanja i energije sa novim PVC prozorima

Moderni prozori nisu dosadna komponenta, već šik dizajn element koji mnogim zgradama daje presudan naglasak. Ali iznad svega, prozorski sistemi takođe predstavljaju investiciju u budućnosti. Skoro ni jedna druga komponenta ne može tako lako pomoći u tako velikim uštedama troškova grijanja. U prosjeku, prozori čine oko trećine fasade na većini tipova objekata. Prema mišljenju stručnjaka, oni mogu poslužiti za uštedu i do 40% ukupnog računa za energiju. Stariji prozori ili prozori stariji od dvadeset godina ne ispunjavaju trenutne zahtjeve za toplotnu izolaciju i energetske uštede. Gubici toplote kroz ove prozorske sisteme mogu biti mnogo, mnogo puta veći nego kroz njihove moderne PVC zamjene. S obzirom da su cijene energije stalno u porastu i da optimalna toplotna izolacija zgrade može pomoći uštediti nekoliko stotina eura na troškovima grijanja svake godine, novi prozori se isplate ranije nego što se generalno vjeruje. 

Ali kako se mogu uporediti ili izmjeriti različiti prozorski sistemi? Ovdje u priču ulazi tzv. U-vrijednost, vrijednost koja pomaže da se uporede vrijednosti toplotne izolacije svakog prozora i stambenih vrata. Formula se proteže na sve komponente koje se odnose na toplotnu izolaciju. Vrijednost se zatim određuje od strane certificiranih Instituta za testiranje. Najlakše je zapamtiti da što je ta vrijednost manja, to manje toplote bježi vani.

Ipak, novi prozori ne služe samo za uštedu troškova grijanja, već i za poboljšanje kvalitete života i same vrijednosti zgrade. I sve to subvencionira sve više država. Najrazličitiji programi pomoći za nove zgrade i renoviranje ili restauracije, stvaraju privlačne podsticaje za upotrebu modernih PVC prozora. 

A kada su ovi prozorski sistemi ispravno ugrađeni od strane profesionalnog proizvođača prozora ili su podešeni posebno za vaše potrebe, ništa ne može krenuti naopako u budućnosti.

nazad na pregled