76 mm sistemi KBE 76 Vrata AluClip Zero

Sa ulaznim vratima AluClip Zero, KBE je razvio odgovarajuća vrata za sistem Zero Design.Izgled ravnog krila je odlučujući ključ. Dizajn je savršeno uskladžen sa tri obloge za profile prozora. Na osnovu sistema ulaznih vrata 76 - Zero koristi ista krila i isti pribor.Ovo ne samo da olakšava proizvodnju, već i snižava troškove i pruža dobar osjećaj pouzdanosti i održivosti. 

Tehnički vrhunac je plutajući priključak punjenja.Na ovaj način se izbjegava krivljenje ili savijanje panela vrata pri temperaturnim oscilacijama.Vrijednosti toplotne izolacije kompatibilne sa pasivnim kućama, otpornost na vremenske uslove, snažnu zaštitu od kiše i atraktivan dizajn čini AluClip Zero vrata gdje svakoj kući daju tehnički i estetski vrhunca.

Čak i najbolja vrata mogu se poboljšati i uokviriti sa ličnim izgledom. Kod 76er AluClip Zero ulaznih vrata punjenje i dizajn boje mogu se individualizovati sa najrazličitijim RAL tonovima kao i metodama plastificiranja.Sa veličinom krila do 1200 x 2400 mm kod jednokrilnih ulaznih vrata mogu se ugraditi ne samo impresionirajuča velika vrata nego obezbjediti i visoka zaštita provprovalnosti do RC 2.

Jak sistem, koji impresionira iznad svega svojim izgledom, ali i svojom sofisticiranom tehnologijom.

  • Atraktivni ravni izgled
  • Pasivna kvalitete kuća
  • Savršena zaštita od kiše i vjetra
  • Visoka toplotna izolacija usljed termičko odvojenog praga bez prepreka
  • Velika zaštita od provale - do klase otpornosti RC 2
  • Visoka otpornost kroz dupli dihtung praga
  • Bezbrojne opcije boja i plastificiranja 
  • Potpuno se reciklira
  • greenline